Uncategorized

Hur du håller möss borta från ditt hem: tips och tricks

Vi vet alla att möss är ett skadedjur, men de kan också vara farliga. De bär på sjukdomar och gör ditt hem ohygieniskt. 

I den här artikeln kommer vi att diskutera några tips om hur man gör musfällor effektiva. 

– Sätt upp musfällor i de hörn av ditt hus där möss är kända för att gömma sig och springa omkring. 

– Om du har ett musangrepp placerar du dom ungefär en meter från varandra varannan meter längs väggen eller golvlisten. Om det redan finns en musfälla i ett område ska du inte placera ytterligare en fälla bredvid den eftersom de kanske inte fungerar lika bra när de ligger nära varandra. Placera dem på ställen där möss kan komma in i hemmet, t.ex. under diskbänkar och kylskåp eller nära födokällor som soptunnor och matlådor för husdjur.

– Använd jordnötssmör i stället för ost när du sätter ut musfällor. Ost är för fet och möss föredrar magra måltider som jordnötssmör. 

– Om du upptäcker att fällorna inte fungerar kan de helt enkelt vara tomma eller nyligen ha tömts av en annan mus. Placera en extra fälla i området för att se till att det får full uppmärksamhet från eventuella invaderande möss.

– Kontrollera att musfällorna inte utlöses av husdjur eller barn i ditt hushåll innan du placerar dem nära områden där de kan frestas att röra dem! Säkerhetsmekanismen på musfällorna är utformad för musens vikt, så om den utlöses av något annat riskerar du att få skadade fingrar eller händer.

– Använd musfällor som har en dödsstång så att du snabbt och enkelt kan göra dig av med musen i stället för att låta den ruttna i ditt hem. 

– För att säkerställa att musfällorna inte utlöses av andra djur, placera dem cirka 30 cm från väggar eller där möss kan ta sig fram. Om de är för nära väggar kan andra möss utlösa dem när de klämmer förbi och musfällor behöver utrymme för att kunna hoppa upp.

– Om du har problem med placeringen av musfällan kan du försöka lägga en klick jordnötssmör på baksidan så att den är utom synhåll för gnagare men ändå inom räckhåll när du ställer ut fällan.

– Prova musfällor som har en dödsstång i stället för de traditionella fjäderbelastade musfällorna. Dessa musfällor är säkrare för människor och husdjur i hemmet, men se till att du gör dig av med dem snabbt efter att ha fångat möss för att förhindra att ruttnande lukter byggs upp.

Steg: 

– Placera musfällor i hörn där möss gillar att gömma sig och resa.

– Använd musfällor som dödar musen i stället för fjäderbelastade musfällor av säkerhetsskäl. 

– Sätta ut musfällor längs väggarna med jordnötssmör på baksidan. 

– Se till att placeringen av musfällorna är tillräckligt långt från väggarna, annars kan musfällorna utlösas av andra möss. 

– Använd musfällor med dödsstänger för att snabbt och enkelt göra sig av med musen i stället för att den ska ruttna i hemmet.

Slutsats

För att undvika möss ska du se till att placera musfällor längs väggar minst 2 meter från varandra. Om de är för nära en vägg kan en mus utlösa dem när den klämmer sig förbi och fällan behöver utrymme för att hoppa upp. 

Placera musfällor i hörn där möss gillar att gömma sig och resa, använd jordnötssmör i stället för ost när du ställer ut fällor för att få extra smak eller om dina traditionella fällor inte fungerar, lägg till ytterligare en fälla i närheten av födokällor som t.ex. soptunnor. 

Se till att placeringen av musfällor är tillräckligt långt från väggar så att andra möss inte råkar snubbla över dem när de försöker klämma sig igenom ett område eller lägg ut betet på baksidan av fällan istället för på framsidan så att endast gnagare kan komma åt det. Använd musfällor med dödsstänger i stället för de traditionella fjäderbelastade fällorna av säkerhetsskäl och för att undvika att skada dina fingrar eller händer när du gör dig av med dem, beroende på hur många möss du fångar kan de börja ruttna så se till att du städar upp snabbt efter att du fångat gnagare!