Uncategorized

Varför tar svenskarna så långa sommarlov?

Sommar i Sverige innebär att arbetsplatser töms i veckor i rad och en översvämning av ‘out -of -office’ svar från kollegor och kunder som tar långa semestrar. Men har du någonsin undrat exakt hur det fyra veckor långa sommarlovet blev så förankrat i det svenska samhället? The Local tittar på traditionens historiska och kulturella bakgrund.
De långa sommarlovet har sina rötter i 1800 -talet, då Sverige just hade genomgått en snabb industrialiseringsperiod.

Det var stora investeringar i infrastruktur; järnvägar i synnerhet. Stora verkstadsföretag inklusive Ericsson och SKF bildades, medan ett överflöd av resurser som koppar och järnmalm gjorde att raffinering och export av metaller stod för en stor del av ekonomin.

Samtidigt som Sverige övergick från ett fattigt, jordbruksland till ett rikare, urbaniserat, började arbetarna organisera sig. Det första nationella fackförbundet, för typografer, lanserades 1886, och före sekelskiftet ingick majoriteten av fackföreningarna i en enda central organisation: Svenska Fackförbundet eller LO.

Fackföreningarnas inflytande växte, och de hade betydande förhandlingsstyrka när de kämpade för goda arbetsförhållanden.